EEN NIEUW ERFRECHT IN AANTOCHT

In het Belgisch Staatsblad werd op 1 september 2017 een Wet van 31 juli 2017 gepubliceerd die het bestaande erfrecht op fundamentele wijze hervormt. Deze wet zal in werking treden op 1 september 2018. Een eerste grote wijziging betreft de verruiming van de...