EIGEN HUUROVEREENKOMSTEN VOOR POP UP’S

Om tegemoet te komen aan de vraag om een duidelijk kader te creëren voor kort lopende huurovereenkomsten voor pop up’s, heeft de Vlaamse decreetgever een afzonderlijk regime uitgewerkt waarbij een kort lopende handelshuur mogelijk wordt gemaakt, zonder dat deze huur...