In het strafrecht zijn de strafrechtelijke gelboetes onderworpen aan een systeem van opdeciemen.

Dit geldt niet enkel voor straffen die worden uitgesproken door de politierechtbank n.a.v. een verkeersovertreding maar eveneens voor straffen die door correctionele rechtbanken worden uitgesproken.

De wettelijk bepaalde geldboetes worden ten gevolge van dit systeem vermenigvuldigd met een coëfficiënt, afhankelijk van de muntontwaarding.

In plaats van ieder wetsartikel waarin een geldboete wordt opgelegd aan te passen, bepaalt de wetgever met welke coëfficiënt de geldboete moet worden vermenigvuldigd.

Tot en met 31/12/2016 bedroeg deze coëfficiënt ‘6’ waardoor iedere opgelegde geldboete moest worden vermenigvuldigd met 6.

Vanaf 1/1/2017 verhoogt deze coëfficiënt, zodat iedere geldboete die door een rechtbank wordt opgelegd, vanaf dan, moet worden vermenigvuldigd met 8.

Het is hierbij van belang te benadrukken dat de datum van het misdrijf bepalend is. Voor zover het misdrijf is gepleegd vóór 2017 dient te worden vermenigvuldigd met coëfficiënt ‘6’.  Dateert het misdrijf van nadien is de coëfficiënt ‘8’.

Een voorbeeld:

U begaat een verkeersovertreding voor 1/1/2017 en er wordt een geldboete uitgesproken van 100 euro.  Na verhoging met de opdeciemen bedraagt de effectief te betalen geldboete 600 euro.

Wanneer u dezelfde verkeersovertreding begaat na 1/1/2017 en de rechtbank spreekt een geldboete uit van 100 euro, zal de effectief te betalen geldboete 800 euro bedragen.

Geldboetes zullen dus fors duurder worden voor misdrijven die worden gepleegd vanaf 1/1/2017, zodat extra voorzichtigheid is geboden.

Wordt u toch geconfronteerd met een dagvaarding voor de politie- of correctionele rechtbank, doet u er dus goed aan een advocaat te raadplegen.

Indien het gaat om verkeersovertredingen is de tussenkomst van een advocaat in deze gevallen meestal gedekt door de rechtsbijstandsverzekeraar die naast het ereloon van de advocaat ook zorgt voor de terugbetaling van de gewone gerechtskosten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u altijd contact opnemen.