In de media van 15/12/2016 werd melding gemaakt van het feit dat de politiediensten geen boetes meer mogen uitschrijven wanneer een verkeersovertreding werd vastgesteld met een flitstoestel.

Betekent dit dan dat u vanaf vandaag snelheidsovertredingen kan maken zonder enig risico of is toch enige voorzichtigheid geboden?

Op 13/12/2016 heeft het Hof van Cassatie een aantal vonnissen van de Correctionele Rechtbank vernietigd omdat een boete werd uitgesproken voor een verkeersovertreding die werd vastgesteld met een flitstoestel.

Om deze uitspraak te begrijpen moet worden verduidelijkt hoe de politiediensten werken.

Nadat een verkeersovertreding werd vastgesteld met een flitstoestel wordt de overtreder meestal niet ter plekke geïdentificeerd, maar doet de politie een opzoeking in de Kruispuntbank van Voertuigen.  Op die manier kunnen persoonsgegevens worden gekoppeld aan de nummerplaat die werd geflitst.

Het Hof van Cassatie heeft nu geoordeeld dat deze opzoekingen onwettig zijn omdat de politiediensten geen toelating hebben gekregen van de privacycommissie.  Het gegeven dat het tot de opdracht van de politie behoort om overtredingen vast te stellen, heeft immers niet automatisch tot gevolg dat de politie zonder toelating de gegevens van de Kruispuntbank van Voertuigen mag raadplegen om de houder van een nummerplaat te identificeren.

Betekent dit nu dat u nooit nog beboet kan worden voor een snelheidsovertreding?  Geenszins!

In lopende dossiers loont het hoogst waarschijnlijk de moeite om te betwisten, maar wat de toekomst betreft zullen de politiediensten er alleszins voor zorgen dat de opzoekingen wél op een correcte manier gebeuren door toelating te vragen aan de privacycommissie.

De gevolgen van de arresten van het Hof van Cassatie zullen hoogst waarschijnlijk beperkt blijven.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u altijd contact opnemen.