Handelaars worden vaak geconfronteerd met schuldvorderingen die niet worden betaald, ondanks het feit dat ze nooit zijn betwist door de schuldenaar.

Het enige redmiddel was dan een klassieke procedure voor de rechtbanken die vaak tijdrovend was, waardoor een schuldeiser lang moest wachten eer hij betaling bekwam, en hierdoor soms zelf in de problemen kwam.

De nieuw ingevoerde artikelen 1394/20 – 1394-27 Ger.W. geven de mogelijkheid om een verkorte invorderingsprocedure op te starten buiten de rechtbank om, dit in samenspraak met een advocaat en een gerechtsdeurwaarder die de schuldenaar zal aanmanen te betalen.

De schuldenaar heeft dan de keuze om te betalen, betalingsfaciliteiten te vragen of te betwisten.

Enkel in het laatste geval zal beroep moeten worden gedaan op de klassieke procedure.

Reageert de schuldenaar niet, dan kan versneld worden ingevorderd.

Deze nieuwe regeling heeft uiteraard een voordeel voor schuldeisers, maar houdt ook in dat die personen die worden geconfronteerd met een aanmaning, alert moeten reageren.

Voor meer informatie hierover kan u altijd contact opnemen.